Liên hệ

Thông tin về tài khoản ngân hàng của OSV

1. Tài khoản Citibank

Tên Người hưởng lợi: Operation Smile Vietnam

Số tài khoản của Người hưởng lợi: 0-200035-046 (VND)

Tên Ngân hàng: Citibank 17 Ngô Quyền – Hanoi

Mã Swift: CITIVNVX

 

2. Tài khoản Vietcombank

Tên Người hưởng lợi: VPĐD Tổ chức Operation Smile Inc. tại Việt Nam.

Số tài khoản của Người hưởng lợi: 001 100 336 9999 (VND)

Tên Ngân hàng: Vietcombank – 198 Tran Quang Khai – Hanoi

Mã Swift: BFTVVNVX

 

3. Tài khoản Citibank

Tên Người hưởng lợi: Operation Smile Vietnam

Số tài khoản của Người hưởng lợi: 0-200035-003 (USD)

Tên Ngân hàng: Citibank 17 Ngô Quyền – Hà Nội

Mã Swift: CITIVNVX

 

Liên hệ trực tuyến

  • (*) Thông tin bắt buộc nhập

  • captcha


 

Thông tin liên hệ

Bạn có thể tìm kiếm chúng tôi tại đây:

1. Operation Smile Vietnam

- Hà Nội – Tầng 4, 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm.
Điện thoại: (04) 3936 5426 – Fax (04) 3934 9024

- Tầng 5, Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương,
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
SĐT: (84) 8 2222 1008 Fax: (84) 8 2222 1004
 

2. N.H.A.M group

Trần Võ Thảo Tiên – Trưởng dự án
ĐTDĐ: 01265059017
Email: tranthaotien.ftu@gmail.com

Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban Đối ngoại Truyền thông
ĐTDĐ: 0906871745 – 0994866077
E-mail: jeansnguyen1992@gmail.com
 

3. Donate for a date 2013

Website: www.donateforadate.com
Fanpage: http://www.facebook.com/donateforadate
Email: donateforadate@gmail.com