Phiên đấu giá

Đấu Giá Cuộc Hẹn Với Dater Chi Pu

  • Khách mời: Chi Pu
  • Giá khởi điểm: 1 triệu VND
  • Bước giá: 100,000 VND
  • Thời gian bắt đầu: 00:00 22/10/2013
  • Thời gian kết thúc: 21:00 28/10/2013
  • Ghi chú:

    Thông tin về Chi Pu:

    http://donateforadate.com/khach-moi/chi-pu/

Xin chúc mừng Vũ Khải Hoàn, với username mikevu đã giành chiến thắng phiên đấu giá với số tiền đóng góp là 12,700,000