Phiên đấu giá

Đấu Giá Cuộc Hẹn Với Dater Giáo Sư Cù Trọng Xoay

 • Khách mời: Giáo sư Cù Trọng Xoay
 • Giá khởi điểm: 1 triệu VND
 • Bước giá: 100,000 VND
 • Thời gian bắt đầu: 00:00 24/09/2013
 • Thời gian kết thúc: 21:00 02/10/2013
 • Ghi chú:

  Thông tin về Giáo sư Cù Trọng Xoay

  http://donateforadate.com/khach-moi/giao-su-cu-trong-xoay/

   

Xin chúc mừng Tran, với username will_tran đã giành chiến thắng phiên đấu giá với số tiền đóng góp là 1,900,000