Phiên đấu giá

Đấu Giá Cuộc Hẹn Với Dater Tâm Tít

  • Khách mời: Tâm Tít
  • Giá khởi điểm: 1 triệu VND
  • Bước giá: 100,000 VND
  • Thời gian bắt đầu: 00:00 03/10/2013
  • Thời gian kết thúc: 21:00 10/10/2013
  • Ghi chú:

    Thông tin về Tâm Tít

    http://donateforadate.com/khach-moi/tam-tit/

Xin chúc mừng Lưu Thái Anh, với username philo đã giành chiến thắng phiên đấu giá với số tiền đóng góp là 15,500,000