Thể lệ

Cách thức tham gia đấu giá

-         Những người muốn đấu giá phải đăng kí tài khoản của trang web và cung cấp chính xác các thông tin cá nhân của mình. Nếu BTC nhận thấy thông tin của người dùng không chính xác, BTC sẽ xóa tài khoản của người dùng mà không cần xác nhận lại.

-         Mỗi một cuộc hẹn với dater sẽ có một mức giá khởi điểm.

-         Ban tổ chức đưa ra bước giá để tiến hành đấu giá. Bước giá là khoản tiền chênh lệch tối thiểu mà thành viên tham gia đấu giá đưa ra lớn hơn so với giá hiện tại của lượt đấu giá. Ví dụ, nếu bước giá là 200,000 VND thì giá  mà thành viên đấu giá đặt luôn phải cao hơn giá hiện tại của lượt đấu giá ít nhất là 200,000 VND.

-         Mức giá tối thiểu có thể đặt phải cao hơn mức giá của người đặt trước một bước giá và không quá 3 lần so với bước giá của phiên đấu giá đấu giá.

-         Mỗi phiên đấu giá sẽ có thời gian qui định riêng và sẽ được đếm ngược đển khi kết thúc phiên đấu giá.

-         Ban tổ chức sẽ liên hệ với người trả giá cao nhất trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ lúc phiên đấu giá kết thúc.

-         Người thắng cuộc sẽ được Ban tổ chức công bố sau 48 tiếng đồng hồ kể từ lúc đấu giá kết thúc.

-         Người chiến thắng đấu giá phải chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho Operation Smile Việt Nam trong vòng 3 ngày kể từ lúc thông báo người thắng cuộc trên website của chương trình.

-         Ban tổ chức sẽ liên hệ với Dater và người chiến thắng đấu giá để thỏa thuận về thời gian, địa điểm và hình thức cuộc hẹn sau khi kết thúc đấu giá. Bên cạnh đó người chiến thắng sẽ chi trả toàn bộ những chi phí cho cuộc hẹn với “Dater”.

-         Trong trường hợp có bất cứ vấn đề nào phát sinh, mọi quyền quyết định sẽ thuộc về Ban Tổ Chức.